Budowa domu na podstawie zgłoszenia?

Klub Kukiz’15 proponuje zmianę Prawa Budowlanego, która zakładałaby możliwość budowy domu jedynie na podstawie zgłoszenia a nie tak jak w chwili obecnej pozwolenia na budowę. Ponadto obowiązek ten miałby także dotyczyć domów, które wykraczałyby poza grunt, na którym obiekt jest budowany – o ile zgodę wyrazi właściciel, lub użytkownik działki.

Głównym założeniem jest to aby cały proceder uprościć. Ludzie posiadający nieruchomości chcą mieć możliwość bezproblemowego wybudowania nieruchomości. Dodatkowo w chwili obecnej na zgodę należy czekać około 65 dni. Tutaj także jest propozycja aby zmniejszyć tą liczbę do 21.

Czy projekt uda się przeforsować czas pokaże.