Znamy już szczegóły „Mieszkanie Plus”

W dniu wczorajszym Premier Beata Szydło ogłosiła szczegóły programu „Mieszkanie Plus”. Program będzie podzielony na trzy filary: mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności, wsparcie dla budownictwa społecznego i zachęty do oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Mieszkanie Plus Program Mieszkanie +

Źródło: mieszkanieplus.com

Najważniejszym filarem tego programu wg. Premier będzie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. To właśnie on będzie przekazywał grunty Skarbu Państwa, dzięki czemu budowa nowych mieszkań na nich będzie znacznie tańsza. Założenie jest takie aby metr kwadratowy mieszkania mieścił się w przedziale 10 – 20 zł. Bardzo istotną kwestią jest możliwość przejęcia własności mieszkania po pewnym czasie.

Głównym beneficjentem mieszkań mają być osoby biedne, takie, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania w tej chwili oraz wielodzietne. W zależności od tego ile dzieci będzie w rodzinie, taka będzie przyznawana punktacja. Będą brane pod uwagę dochody, ale to będzie tylko i wyłącznie wpływało na okres oczekiwania na mieszkanie.

Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zostanie powołany ustawą. Będzie swoistym bankiem ziemi, która będzie wykorzystywana w realizacji budownictwa mieszkaniowego. Operacyjne prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym zasobem będzie zadaniem Narodowego Operatora Mieszkaniowego.

Mieszkanie Plus Program Mieszkanie +
Źródło: mieszkanieplus.com

Korzystający z programu Mieszkanie Plus będą mogli wynajmować mieszkania lub wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia własności. Taka formuła – wg. Premier – będzie sprzyjała zwiększeniu mobilności społeczeństwa, także na rynku pracy.

Uzupełnieniem programu ma być zwiększenie rządowego wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego. Samorządy będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości 35 – 55% kosztów budowy mieszkań komunalnych. Dodatkowo, samorządy, spółki gminne i towarzystwa budownictwa społecznego będą mogły także ubiegać się o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę społecznych mieszkań czynszowych. Nowym instrumentem wsparcia będzie dotacja dla gmin (20% kosztów inwestycji), które wspólnie z inwestorami będą budowały mieszkania o określonym niskim czynszu przeznaczone dla określonej (m.in. kryteriami dochodowymi) grupy osób. Ten instrument będzie szeroko dostępny m.in. dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, ale również deweloperów.

Mieszkanie Plus Program Mieszkanie +
Źródło: mieszkanieplus.com

Premier Beata Szydło ogłosiła także, że chciałaby aby Polacy zaczęli oszczędzać. Specjalnie w tym celu zostaną uruchomione indywidualne konta mieszkaniowe. Ich głównym celem będzie zbieranie oszczędności na własną nieruchomość. Wszystko możliwe, że Rząd będzie do odkładanych środków dokładać specjalną premię, która będzie pochodzić „wygaszanego” programu „Mieszkanie Dla Młodych„. Na kontach mieszkaniowych, będzie można oszczędzać minimalnie przez 5 lat. Ustawa w tym zakresie miałaby zostać wprowadzona w 2017 roku. W 2018 rozpoczęłoby się oszczędzanie, a od 2019 roku byłby pierwsze wypłaty premii. Pieniądze zgromadzone na kontach będzie można wydać na dowolny cel mieszkaniowy. Dodatkowo konta mieszkaniowe będą czymś w rodzaju zabezpieczenia na wypadek utraty pracy. Jeśli w okresie „wynajmu” mieszkania najemca straci pracę to koszty opłat będą pobierane z oszczędności zgromadzonych na indywidualnym koncie mieszkaniowym – oczywiście tylko do momentu znalezienia nowej pracy.