Legalnie wytniesz drzewo na swojej działce

Dzięki projektowi Ministerstwa Środowiska, który popiera obecny rząd drzewo będzie można swobodnie wyciąć, nie prosząc się o urzędników o łaskawą zgodę. Do tej pory za wycinki na swojej posesji groziły dotkliwe kary. Natomiast teraz właściciel działki będzie mógł legalnie, bez proszenia urzędów o zgodę, wyciąć na własnej działce drzewo i krzewy.

Ponadto znowelizowana ustawa pozwala też gminom na łatwiejsze usuwanie niechcianych drzew i krzewów. To pozwoli gminom lepiej i sprawniej zarządzaj podległym im terenem.